Do what you love, love what you do

Onderwijs, mijn passie.
Daan maakt er zijn levenswerk van om mensen te doen groeien!

Daan probeert de muzieklessen die hij geeft in de secundaire school een persoonlijke toets te geven waarbij muziek beleven centraal staat. Zowel op een actieve als op een passieve manier.

Zingen met jongeren zorgt steeds voor bijzondere vibes in de groep. Het is dan ook heerlijk om ze te zien genieten tijdens het samen zingen.

Samen musiceren, is een andere belevenis die hun oren en ogen opent. Naast de beleving ervaren ze ook inzicht in muziekstructuren.

Bij eender welke vorm van musiceren is er ook de factor ‘genieten’. Door samen muziek te maken en een voldoeninggevend resultaat na te streven,  worden de leerlingen geprikkeld om steeds een stapje verder te gaan in hun muzikale ontwikkeling want enkel door ieders betrokkenheid kan je komen tot een groter muzikaal geheel.

Vanuit zijn passie voor muziek en zijn grote geloof in de mogelijkheden van elke leerling probeert hij de leerlingen op een positeve manier kansen te bieden om op persoonlijk en muzikaal vlak te laten groeien.

‘Observeer; oordeel niet’