Suzukimethode – kinderen (Kortjakje)

Voor “Suzukimethode – volwassenen” klik hier

Daan geeft celloles aan kinderen vanaf 4 jaar volgens de Suzukimethode in de viool- en celloschool “Kortjakje”.

Suzuki

De Suzuki-methode is een levensfilosofie ontwikkeld door Shinichi Suzuki in het midden van de twintigste eeuw.

Suzuki  merkte als muzikant op dat kinderen hun moedertaal erg vlot aanleren, met weinig kans op mislukking, door dagelijkse herhalingen en oefening . Op een vergelijkbare wijze ging hij ook aan de slag met muziek. Deze “talent education methode” berust op dit principe van ‘natuurlijk leren’. De methode benadrukt de belevenis van muziek op jonge leeftijd. Het is gestoeld op volgende principes:

  • Kinderen laten groeien vanuit liefde voor het kind
  • Geloof in het potentieel van elk kind: Elk kind ‘kan’
  • Geloof in muziek leren op zeer jonge leeftijd: Jong beginnen (vanaf 4 jaar)
  • Creëren van een stimulerende omgeving
  • Leren spelen op het gehoor
  • Veelvuldig muziek luisteren
  • Leren spelen alvorens muzieknotatie te leren lezen
  • Betrekken van de ouder(s) bij de musicerende kinderen
  • Een vast kernrepertoire
  • Combinatie van individuele les en groepsles

Het is via deze methode dat Daan zijn cellolessen opbouwt. Dankzij de inspiratie van de Suzukimethode weet Daan vele kinderen de muziekkriebels door te geven.

www.kortjakje.be

Enkele quotes van ouders van kinderen die bij hem celloles volgen

“Daan geeft les met heel veel passie en leert de kinderen om muziek echt te doorleven, met aandacht voor ieder zijn ontwikkeling. Hij  doet dit op een speelse, humoristische manier wat heel stimulerend werkt voor zowel kind als ouder.”

“Een strenge maar stevige hand die nooit loslaat, met een eindeloos vermogen om kinderen te motiveren” 

“Onze dochter komt super graag naar je cellolessen. Week na week slaag je erin om haar liefde voor het cello spelen mee te geven, zodat je spontaan dagelijks wil oefenen thuis en het niet geëist moet worden. Wij noemen dit thuis steeds de ‘cello-magie’. Vooral door het werken met op kinderniveau afgestemde beeldspraak (soms met echte speelgoedautootjes, soms met visuele voorstellingen van een helikopter die landt, …) wordt ze getriggerd  om het graag én goed te doen. En als we aangeven dat we thuis bij het oefenen op iets vastlopen, zoek je steeds mee naar andere manieren om het aan te brengen, die wel werken bij ons dochter, waardoor ze verder groeit.”  

“Dankzij een grote dosis speelsheid, verbindende communicatie en accepterend schakelvermogen slaag jij erin om onze oren echt te doen luisteren; onze ogen te openen voor al het schone; onze handen te doen werken; onze mond te trainen in het liefdevol spreken en onze neus te richten naar het positieve! Jij maakt het voor ons super fijn om samen cello-lerend onderweg te zijn.  Bedankt!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *